Trzy kobiety i dwóch mężczyzn wpatruje się w dokumenty leżące na stole. Na drugim planie blok z notatkami na tablicy

Równy start na rynek pracy”

Lublin - STR Project