STR Projekt - O firmie

O firmie

STR Project z siedzibą w Pile jest firmą szkoleniowo-doradczą z bogatym i udokumentowanym doświadczeniem. Specjalizującą się w prowadzeniu szkoleń zawodowych. Świadczymy usługi w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, rekrutacji do projektów unijnych na terenie całego kraju. Współpracujemy z profesjonalną kadrę trenerów, posiadających wysokie kwalifikacje oraz otwartych na nowe wyzwania. Posiada wpis do RIS i KRAZ. Prowadzimy działalność ukierunkowaną, w szczególności, na wspieranie grup defaworyzowanych i wdrażanie nowoczesnych systemów kształcenia. 

Firma posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji wsparcia w ramach POKL i RPO na rzecz osób bez zatrudnienia (w tym: ON), zwłaszcza znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Misją naszej firmy jest przede wszystkim efektywne zarządzanie informacją. Nasze usługi, nastawione są na rezultaty w osiąganiu celów. Dostosowujemy je do aktualnej sytuacji klienta i jego bieżących potrzeb. Do wszystkich klientów podchodzimy długoterminowo, dlatego relacje, które budujemy oparte są na wzajemnym zaufaniu. Sukces klienta, jest przecież naszym sukcesem! Do każdego klienta, oraz realizowanego przez nas projektu, podchodzimy w sposób indywidualny. Poświęcamy wiele uwagi, na poznanie celów oraz motywacji klienta, szukając rozwiązań najlepiej dostosowanych do jego konkretnych potrzeb.