Slider kursy - STR Project

Zapraszamy do udziału w projektach

S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn zaprasza do udziału w Projektach dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podstawowe kryteria przyjęcia do Projektów:

1) Osoby powyżej 18 roku życia
2) Osoby zamieszkujące: województwo Warmińsko-Mazurskie Powiaty nowomiejski, działdowski, kętrzyński, piski, braniewski
3) Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy

Uczestnikom Projektu oferujemy udział w następujących formach wsparcia:

1) Diagnoza potrzeb Uczestników Projektu w trakcie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym
i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji (100% uczestników),
2) Treningi kompetencji społecznych
3) Indywidualne, specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i prawne (100% uczestników)
4) Wysokiej jakości szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe w wymiarze około 120 h (100% uczestników)
5) 4 – miesięczne staże zawodowe (100% uczestników).
6) Kompleksowe, indywidualne pośrednictwo pracy (100% uczestników)

Udział w Projekcie jest BEZPŁATNY