PROJEKT: DROGA DO ZATRUDNIENIA

Grupą docelową projektu jest łącznie 60 UP, z grupy:

Osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy (100% biernych zawodowo), zamieszkujących województwo śląskie, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, w tym: 6 (4K i 2M) ON, i 45 (27K i 18M) os. o niskich kwalifikacjach (ISCED 3).

Ścieżka wsparcia:

1. Identyfikacja potrzeb oraz opracowanie i weryfikacja IPD Uczestników Projektu

 • 5h opracowanie IPD
 • 2h monitoring IPD

2. Grupowe poradnictwo zawodowe z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz indywidualne pośrednictwo pracy

 • PORADNICTWO ZAWODOWE:
 • 1 gr. = 10UP
 • 18h / grupę
 • Moduł Kuźnia optymizmu 10h oraz Moduł "Orle Gniazdo" 8h
 • POŚREDNICTWO PRACY
 • 8H/1UP

3. Szkolenia zawodowe zgodne z programem Rozwoju Technologii WSL nalata 2010-2020

 • ŚCIEŻKA A: szkoleni nieoznaczone z nazwy i staże 4 m-ce dla 80%UP (48 osób) z deficytem w kompetencjach/kwalifikacjach
 • ŚCIE ŻKA B: Staże 6-cio miesięczne dla 20%UP (12UP) dla osób odznaczających się deficytem doświadczenia zawodowego.

4. Staże zawodowe:

 • * ŚCIEŻKA A: STAŻ 4 M-CY DLA 80% UP
 • * ŚCIEŻKA B: STAŻ 6 M-CY DLA 20% UP
 • - STYPENDIUM 997,40 ZŁ
 • - WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY
 • - ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU I OPIEKA NAD DZIECKIEM


 

Aktualnie:

Zapraszamy do II etapu rekrutacji.

Zapraszamy Osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy (100% biernych zawodowo), zamieszkujących województwo śląskie, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, w tym: 6 (4K i 2M) ON, i 45 (27K i 18M) os. o niskich kwalifikacjach (ISCED 3).

Rekrutacja trwa od marca 2018r. do maja 2018r.

Jest tylko 30 miejsc, zgłoś się już dziś!

 

 

 

Podsumowanie I etapu projektu:

Do I etapu projektu zgłosiło się 30 Uczestników/czek Projektu.

Uczestniczki i Uczestnicy zostali objęci wsparciem: opracowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju, Grupowym poradnictwem zawodowym, a następnie zgodnie ze swoimi predyspozycjami i oczekiwaniami rynku pracy zostali skierowani na wysokiej jakości szkolenia zawodowe.

Szkolenia wytypowane w I edycji to:

 1. Barman/Barista
 2. Dekorator wnętrz wraz z elementami ochrony środowiska
 3. Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości i ICT

 

Dalszym etapem jest skierowanie wszystkich Uczestników szkolenia na Staże zawodowe, których program będzie odzwierciedlał i utrwalał zdobyte kwalifikacje podczas szkoleń zawodowych.

Dodatkowo, Uczestnicy i Uczestniczki Projektu mają możliwość korzystania na bieżąco z porad Pośrednika pracy i Doradcy zawodowego, tak aby na stale móc monitorować i rozwijać swoją karierę zawodową.


 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

 


 

 

HARMONOGRAMY:

Miesięczny harmonogram form wsparcia - grudzień 2017

Miesięcy harmonogram form wsparcia - styczeń 2018

Miesięcy harmonogram form wsparcia - luty 2018

Miesięcy harmonogram form wsparcia - marzec 2018

Miesięcy harmonogram form wsparcia - kwiecień 2018

Miesięcy harmonogram form wsparcia - maj 2018

Miesięcy harmonogram form wsparcia - czerwiec 2018

Miesięcy harmonogram form wsparcia - lipiec 2018

Miesięcy harmonogram form wsparcia - sierpień 2018

Miesięczny harmonogram form wsparcia - wrzesień 2018

Miesięczny harmonogramu form wsparcia Pośrednictwo Pracy_Pażdziernik 2018.docx

 


Dokumenty do pobrania:

Deklaracja UP.docx 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU.docx

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU_Droga do zatrudnienia_aktualiacja 30.05.2018.doc

Umowa trójstronna na organizację Stażu.doc

Umowa__uczestnictwa_w_projekcie.doc

Zakres danych osobowych (1).docx

Załącznik nr 1 do Regulaminu zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem.doc

Zwrot kosztów dojazdu.doc 

 

- - - - -