logotyp

 

Projekt: Aktywizacja gwarancją sukcesu!

 

09.08.2018

 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy szkolenie zawodowe pn. „Specjalista ds. obsługi biura z kursem ECDL Base” dla kolejnej grupy w miejscowości Kętrzyn. Uczestnicy po zakończonym szkoleniu zawodowym będą kierowani na staże zawodowe.


 

 

09.07.2018
Informujemy, ze kolejna grupa rozpoczyna treningi kompetencji społecznych w miejscowości Kętrzyn. Rozpoczęcie treningów w dniu 11.07.2018.


 

 

09.07.2018

 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy szkolenie zawodowe pn. „Pracownik biurowy z kursem ECDL Base” dla I grupy w miejscowości Kętrzyn. Uczestnicy po zakończonym szkoleniu zawodowym będą kierowani na staże zawodowe.

 

01.06.2018
Informujemy, ze kolejne grupy rozpoczynają treningi kompetencji społecznych.  Treningi rozpoczynają się w dniu 04.06.2018 oraz 12.06.2018. Spotkania przebiegać będą zgodnie z harmonogramem, który zostanie zamieszczony na stronie.


 

 

01.06.2018
Informujemy, iż od dnia 5 czerwca 2018r. rozpoczynają się indywidualne  spotkania w ramach poradnictwa prawno-obywatelskiego.
Spotkania przebiegać będą zgodnie z harmonogramem, który zostanie zamieszczony na stronie.


 

 

22.05.2018
Informujemy, że od dnia zmianie uległ regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie. Zmiana dotyczy rozszerzenia realizacji obszaru projektu o powiat piski (gminy miejsko-wiejskie: Biała Piska, Orzysz, Pisz, Ruciane Nida). W związku z powyższym zmianie uległy też dokumenty: formularz rekrutacyjny oraz deklaracja uczestnictwa w projekcie.

 


18.05.2018
Informujemy, ze pierwsza grupa w dniu 22.05.2018 r. rozpoczyna grupowe treningi kompetencji społecznych.

 


20.04.2018

Informujemy, iż od dnia 27.04.2018 r. rozpoczną się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, podczas których sporządzona zostanie Indywidualna Ścieżka Reintegracji z każdym z Uczestników. O terminach i godzinach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie. Serdecznie zapraszamy!


Mamy przyjemność ogłosić, iż dnia 14.03.2017 r. rozpoczął się nabór zgłoszeń do udziału w projekcie „Aktywizacja gwarancją sukcesu !” nr RPWM.11.01.01-28-0103/17 realizowanym przez S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn

 


 

Informacje o projekcie:

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym 60 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku 18-64 lat, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego, w powiatach: giżyckim, kętrzyńskim i mrągowskim, pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 


 

W ramach projektu realizujemy:

Diagnozę i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju (IŚR)

Trening kompetencji społecznych

Indywidualne poradnictwo prawne, obywatelskie psychologiczne

Szkolenia zawodowe

Jobscouting

Staże zawodowe


 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

STYPENDIUM SZKOLENIOWE ( 6,65 zł/ każdą godzinę szkolenia)

STYPENDIUM STAŻOWE ( 4 miesiące x 997,40 zł)

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

CATERING

UBEZPIECZENIE NNW W RAMACH STAŻY

SALE DOSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


 

W razie pytań prosimy o kontakt:

nr tel.: 575 142 888

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!


 

Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy (obowiązuje od 22.05.2018)

Regulamin udziału w projekcie


 

HARMONOGRAMY:

Harmonogram treningi od 12.06.2018 (Grupa Kętrzyn).pdf

Harmonogram treningi od 11.07.2018 (grupa Kętrzyn).pdf

Harmonogram treningi od 04.06.2018 (Grupa Kętrzyn).pdf

Harmonogram szkolenie zawodowe od 21.08.2018 (Kętrzyn).pdf

Harmonogram szkolenie zawodowe od 09.08.2018 (Kętrzyn).pdf

Harmonogram doradztwo 4 (Grupa Kętrzyn)

.Harmonogram doradztwo 5 (Grupa Kętrzyn)

Harmonogram treningi kompetencji (Grupa Kętrzyn)

Harmonogram doradztwo 3 (Grupa Kętrzyn).pdf

Harmonogram doradztwo 1 (Grupa Giżycko).pdf

Harmonogram doradztwo 2 (Grupa Giżycko).pdf

 


 

 ZAPYTANIA OFERTOWE:

08.06.2018

Zapytani ofertowe poradnictwo psychologiczne

 


 

17.05.2018

Zapytanie ofertowe poradnictwo prawne i obywatelskie


 

19.04.2018

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie treningów kompetencji społecznych

 

 

- - - - -