Informacje ogólne o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu „E” na przedłużenie (odnowienie) ważności bądź uzyskanie uprawnień elektrycznych SEP do 1kV w wybranym zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.

Przypominamy, że zgodnie ze zmianą ustawy PRAWO ENERGETYCZNE (Dz. U. Z 2005r. nr 62 poz. 552) z dniem 3 maja 2010 roku straciły ważność wszystkie uprawnienia kwalifikacyjne wydane bezterminowo na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów.

Program szkolenia:

  • zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci
  • zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
  • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych i montażowych
  • zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
  • postępowanie w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

 

- - - - -