Informacje ogólne o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do pełnienia roli wychowawcy na koloniach i obozach.

Program szkolenia:

 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Organizacja zajęć w placówce wypoczynku
 • Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Obowiązki i zadania wychowawcy grupy
 • Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Gry i zabawy świetlicowe
 • Zajęcia praktyczno-techniczne
 • Prace społecznie użyteczne
 • Zjawiska patologiczne wśród dzieci i młodzieży
 • Wybrane problemy z przeciwdziałania psychomanipulacji wśród dzieci i młodzieży
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku

 

- - - - -