ECDL 

Moduł I

Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych

Pojęcia podstawowe

1. Typy komputerów

2. Przenośne urządzenia cyfrowe

3. Urządzenia peryferyjne – urządzenia wejścia

4. Urządzenia peryferyjne – urządzenia wyjścia

5. Urządzenia peryferyjne – urządzenia wejścia i wyjścia

6. Nośniki danych

7. Wydajność komputera

8. Pliki i foldery

9. Budowa jednostki centralnej

10.Rozpoznawanie i zastosowanie portów

11.Typy oprogramowania

12.Sieci komputerowe

13.Komputery w życiu codziennym

14.Usługi w sieciach

15.Społeczności wirtualne

16.Bezpieczeństwo i higiena pracy

17.Ochrona środowiska

18.Bezpieczeństwo danych

19.Wybrane zagadnienia prawne

MODUŁ II

Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

1. Środowisko pracy systemu operacyjnego 

2. Podstawowe informacje i czynności

3. Konfiguracja systemu – panel sterowania

4. Formatowanie i przygotowanie nośników pamięci

5. Instalowanie i odinstalowywanie programów

6. Wykorzystanie funkcji Pomoc

7. Pulpit i jego elementy

8. Pliki i foldery

9. Kopiowanie i przenoszenie plików i folderów

10. Usuwanie, odzyskiwanie plików i folderów

11. Kompresja plików

12. Wirusy komputerowe

13. Drukowanie i usuwanie wydruku

MODUŁ III

Arkusze kalkulacyjne

1. Pierwsze kroki z arkuszem kalkulacyjnym

2. Elementy okna i ustawienia programu

3. Komórki i zakresy komórek

4. Wprowadzanie danych, kopiowanie i przenoszenie komórek

5. Sortowanie i filtrowanie danych

6. Obliczenia w arkuszach – formuły

7. Rodzaje, adresowanie komórek

8. Wstawianie wybranych funkcji

9. Formaty liczbowe

10. Tworzenie i modyfikowanie wykresów

11. Ustawienia i drukowanie arkuszy 

Moduł IV Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych

2. Adresowanie komputerów w sieci

3. Szybki dostęp do informacji WWW

4. Transmisja plików – FTP

5. Domeny internetowe

6. Przeglądarki stron internetowych

7. Bezpieczeństwo w sieci WEB

8. Wyszukiwanie i spisywanie informacji z internetu

9. Komunikatory internetowe

10. Zakładanie i konfigurowanie kont pocztowych

11. Zarządzanie skrzynką pocztową

 

- - - - -