PROGRAM SZKOLENIA:

 

Wiadomości wstępne:

1. BHP i ppoż. w pracy:

-podstawowe przepisy bhp

-podstawowe zasady ochrony ppoż. oraz postępowanie w razie pożaru

-zagrożenia wypadkowe w magazynie i w sklepie

-minimum sanitarne

2. Prawa i obowiązki pracownika:

-podstawowe akty wykonawcze Kodeksu Pracy

Organizacja prac magazynowych:

1. Typy stosowanych wózków jezdniowych.

2.Budowa wózka jezdniowego.

3. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózka.

4. Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami jezdniowymi.

5. Wiadomości w zakresie ładunkoznawstwa.

6. Wiadomości o dozorze technicznym.

7. Podstawy zagospodarowania magazynu i technologii magazynowania.

8. Obsługa komputerowych programów magazynowych.

9. Dokumentacja w zakresie prowadzenia magazynu.

10. Eksploatacja wózków jezdniowych.

11. Wymiana butli gazowych w wózkach z silnikiem spalinowym zasilanym gazem.

12. Praktyczna nauka jazdy i manewrowania wózkiem jezdniowym.

- - - - -