Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z zasadami pracy administracyjno-biurowej oraz etyką biznesu, jak również nabycie umiejętności obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w pracy biurowej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

zasady redagowania i formułowania treści pism, notatek służbowych

prowadzenie rozmów telefonicznych, sprawnej komunikacji z klientem

obsługa urządzeń biurowych

obsługa programów komputerowych

sztuka nabycia dobrych manier,

- reguły grzecznościowe

- umiejętności  zachowania i doboru odpowiedniego ubioru

- - - - -