Informacje ogólne o szkoleniu:

Cel szkolenia
Zapoznanie uczestników z budową i obsługą wózków jezdniowych. Przygotowanie absolwenta do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobywa uprawnienia kierowcy wózka z napędem silnikowym.

Wykładowcy posiadają imienne certyfikaty wydane po dniu 1 stycznia 2000 roku.

Program szkolenia:

Program szkolenia zatwierdzony jest przez Akademię UDT, nr programu szkolenia 24/12/2016/W-P

  • Typy stosowanych wózków jezdniowych
  • Budowa i eksploatacja wózka jezdniowego
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie kierowcy wózka jezdniowego
  • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
  • Praktyczna nauka jazdy wózkami

Czas trwania szkolenia: 

67b

- - - - -